Header image  
ELECTRONICS, HIGH VOLTAGE, PHYSICS, CHEMISTRY, EXPERIMENTS, PHOTOGRAPHY ...  
 
 

Welcome to my website

Vítejte na mých stránkách zabývajících se především vysokonapěťovou technikou,Teslovým transformátorem,různými hračičkami a s tím spojené zajímavé pokusy,najdete zde také něco o fyzice a chemii...

Welcome to my website that will show high-voltage technology, Tesla transformers, various gadgets and related interesting experiments, there is also something about physics,chemics and radiation...

Citát : "existuje spoustu kouzelníků ale ten pravý,reálný a nefalšovaný trik dokázal jen Nikola Tesla"

-- Nothing is impossible --

Something about Me


My name is Martin, I was born in Prostejov(Czech Republic) and I'm 27 years old. I graduated from the Secondary Technical School of Electrical (Božetěchova st. in Olomouc), field of communication technology. Then I started studying High school(VUT, Brno), but the practice is currently more important to me than learning ...
I am looking for a high voltage technologies that fascinates me and other things in the field of electronics, physics and chemistry. Just everything, from the receivers to the dosimeters and wireless transmission of energy from the RF field.
I got quite extensive knowledge of astronomy, mainly due GEMINI club in Prostejov. I am interested in a different tubes filled with noble gases and a spectral analysis of elements and their collections.


Advance I want to warn of the danger of the devices described here and do not recommend them to anyone build. The author in case of any damage to property or health, does not take any responsibility.

Předem chci upozornit na nebezpečnost zde popsaných zařízení a nikomu nedoporučuji je stavět. Autor v případě jakékoli škody na majetku či zdraví, nebere žádnou zodpovědnost.

Copyright © 2007-2018


News